Harry Wientjes RM

Directeur Coöperatieve Rabobank
Bureau: &ranj Rotterdam

Rabobank

Financieel gezond door serious gaming

Financieel beter voorbereid zijn op de toekomst is voor iedereen anders. Van geld apart zetten voor grotere (onverwachte) uitgaven tot het voorkomen van schulden. Hoe help je mensen aan een financieel gezonder leven? Wij constateerden dat veel jongeren al op jonge leeftijd in de schulden komen doordat ze gevolgen van hun keuzes niet overzien. Koop je die sneakers wel of niet? En hou je voldoende over om je huur en overige verplichtingen te kunnen blijven betalen? Drie partijen sloegen de handen ineen om hier iets aan te doen.

Grip op je geld

Het ROC Mondriaan uit Den Haag zag dat bij haar entreeopleiding veel studenten worstelden met het maken van financiële keuzes. Om deze mbo-studenten een grotere kans te bieden op een financieel gezonde toekomst, hebben Rabobank Regio Den Haag, ROC Mondriaan en spelontwikkelaar &ranj een leerlijn en een digitaal bordspel ‘Grip op je Geld’ ontwikkeld. In een bijzondere combinatie van leerlijn en spel worden jongeren, die vaak gevoelig zijn voor het opbouwen van schulden, vroegtijdig geholpen om dit te voorkomen.

De serious game ‘Grip op Geld’ stelt studenten in staat te oefenen met het nemen van financiële beslissingen. Het is onderdeel van een leerlijn van 10 weken waarin cruciale kennis en kunde aangeboden wordt in de lesstof van de vakken Nederlands, Rekenen en Burgerschap. De gouden combinatie voor financieel gezond gedrag is namelijk dat je moet wéten wat je moet doen, dat je zaken kúnt uitvoeren, en dat dan ook dóet. De game is gebaseerd op het beste van Monopoly en Levensweg. In 45 minuten wordt het spel gespeeld onder begeleiding van de docent, die kan helpen om zaken te verduidelijken. De game stelt de studenten in staat om de causale verbanden te zien van hun eigen acties. Omdat ze de game met zijn tweeën spelen, ontstaat er een dialoog over financieel gezond leven. 

Coöperatief op drie expertises

De drie partijen brachten elk unieke expertise in. Zo ontwikkelden leraren van het ROC Mondriaan samen met haar studenten de leerlijn. Zo sloot het ook echt aan bij de leefwereld van de studenten en kon er op een agile manier worden bijgestuurd. &ranj, een gerenommeerd bedrijf in serious gaming, bracht expertise in op gedragsverandering en het toepassen van ‘game mechanics’ in een leercontext. Tot slot zorgde Rabobank voor de expertise op financiële educatie en bracht de bank de partijen bij elkaar.

Practise what you preach

Door deze leerlijn en game geeft Rabobank concrete invulling aan haar missie “Growing a better World together”. Door de dialoog te faciliteren over geldzaken wordt het praten over het maken van financiële keuzes, het omgaan met schulden en met positieve of negatieve gebeurtenissen uit de taboesfeer gehaald. De studenten bepalen aan het eind van het spel ook zelf wie de winnaar is. Gaat het om zo veel mogelijk geld overhouden? Zo veel mogelijk leuke dingen gedaan hebben? En wat is de balans tussen beide? Studenten ervaren door de game een positieve merkbeleving bij Rabobank. Geloofwaardig en dichtbij de core dienstverlening van de bank. Het gebruik van serious gaming leidt tot gedragsverandering door in een veilige omgeving te oefenen met een situatie.

Belangrijkste lessen

  • Start bij productinnovatie met de doelgroep(en). Betrek ze er volledig bij en laat ze mede vormgeven. In dit geval studenten én docenten. 
  • Wees consistent in je boodschap over de verschillende middelen heen. 
  • Neem bij het gebruik van serious gaming de tijd om een goed interactiemodel te ontwikkelen dat aansluit bij de doelgroep in taal, kleurgebruik en graphics.
  • Vind bij samenwerking tussen partijen (zeker bij publiek – private samenwerkingen) elkaar op missie, dan wordt het eindproduct ook gedragen door alle partijen. 
  • Bied concreet handelingsperspectief. Zorg ervoor dat de doelgroep in actie komt.
Download deze case